Tất cả bài viết

Con Người Có Tàn Độc Không Khi Ăn Tổ Yến

Gần đây mình có đọc một số bài báo viết “con người đọc ác với chim yến” và kêu gọi ngừng ăn yến sào vì như vậy là độc ác, là vô lương tâm. Vốn dĩ mình định không nói...

NHÀ YẾN TRANG NHI

FACEBOOK